Karolinelund Bowlinghal


Oplysninger


Navn:Karolinelund Bowlinghal
Adresse:Fynsgade 1
By:9000 Aalborg
Åbningsdato:17-01-1964
Lukningsdato:10-01-1976
Baner:12 baner
Tidligere navn:

Artikler omkring Karolinelund Bowlinghal


BladNummer
KBU-SBU Bowlingnyt1967-02
Bowling Journalen1970-03
Bowleren1975-04
Bowleren1975-06
Bowleren1975-09
Bowleren1976-02

Kort beskrivelse af Karolinelund Bowlinghal


<p>Karolinelund Bowlinghal åbnede 17. januar 1964 med 20 baner, fordelt med 10 baner på hver side af foyeren, som privatejet.</p> <p>I 1969 besluttede AMF, som nu var ejer af centret, at reducere baneantallet, således at den ene side blev forøget med 2 baner som herefter bestod af 12 baner og den anden side blev lukket.</p> <p>I 1970 besluttede AMF at sælge eller at lukke hallen. Med den melding nedsatte klubberne et hurtig arbejdende udvalg som skulle undersøge mulighederne for at købe inventaret og forhandle lejekontrakt med Frank Bo Lind. Begge dele lykkedes, 1, april 1970 overtog klubberne inventaret og tegnede en 5-årig lejekontrakt med Frank Bo Lind som ejede bygningerne.</p> <p>Da bowlerne i 1974 konstaterede at lejemålet i Karolinelund, som udløb 31. marts 1975, ikke kunne forlænges, i det Tæppeland ved indflytning havde sikret sig forret på samtlige lejemål, efterhånden som de udløb, fik bestyrelsen for den selvejende institution travlt med at undersøge andre muligheder.<br> Bowlernes problemer blev forelagt byens borgmester Marius Andersen som tog del i bowlernes problemer.<br> Aalborg Kommune var netop i gang med projektering af en idrætshal til Løvvangskolen. <p> Resultatet blev at projektet omkring idrætshallen blev udvidet med en kælderetage og dermed var bowlernes problemer løst. </p> <p>Samtidig blev der indledt forhandlinger om forlængelse af lejemålet med Frank Bo Lind, som til dels lykkedes. Sidste åbningsdag i Karolinelund var 10. januar 1976.<br> Straks gik arbejdet med nedtagning banerne i Karolinelund i gang alt i mens indretning af de nye lokaler var i fuld gang.<br> 31. januar 1976 var nedtagning af banerne i Karolinelund afsluttet og nøglerne kunne afleveres til udlejer og dermed sluttede historien om Karolinelund Bowlinghal. </p> <p>Resten af historien kan du følge under: </p> <p><a href="bowlinghal.php?id=1128">Løvvang Bowling Center</a></p>
Sidst opdateret: 06-02-2019