KBU-SBU Bowlingnyt


KBU-SBU Bowlingnyt

Udgiver: Købehavns og Sjællands Bowling Union

Formål: Obligatorisk bowlingblad for Københavns Bowling Union.
Udgivelsesperioden er ukendt.
Sidens beholdning omfatter 23 numre fordelt over 4 årgange.