Karolinelund Bowlinghal & Løvvang Bowling Center

Af Poul Erik Larsen


Fredag d. 17. januar 1964 åbnede Karolinelund i Aalborg som den første bowlinghal i Jylland. Det skete med en reception for indbudte gæster. Dagen efter, om lørdagen, kunne publikum indtage byens nye forlystelsessted med 20 baner, fordelt med 10 baner i hver side. Udover Mælke Poppen i foyeren var der cafeteria bag foyeren og spiserestaurant på 1. sal.

Palle Hebo
Bowlinghallens indehaver Palle Hebo.

Bowlinghallens indehaver var Palle Hebo, som havde stiftet bekendtskab med bowling fra sin tid i København.

Palle Hebo måtte tre år efter åbningen konstatere, at det økonomisk ikke kunne løbe rundt. Driften blev derfor overtaget af AMF, som var leverandør af anlægget.

AMF havde også problemer med at holde gang i forretningen, og i løbet af sommeren 1969 blev den ene halvdel af hallen lukket. To baner blev flyttet over i den anden del, så bowlinghallen herefter bestod af 12 baner.
AMF var dog stadig ikke helt sikre på hallens fremtid. I slutningen af 1969 kom det nogle Aalborg-bowlere for øre, at AMF havde besluttet at lukke eller sælge hallen.

Bowlerne nedsatte derfor et udvalg, som fik til opgave, hurtigt at undersøge, om det var muligt at købe eller leje bowlinghallen. Det flaskede sig, og den 16. marts 1970 blev der stiftet en selvejende institution med navnet Aalborg Bowlinghals Fond af 16. marts 1970.

Fondens bestyrelse havde allerede inden det stiftende møde fået tilsagn om lån til køb af baner og maskiner, og hos udlejeren, som var Tivoliland, forhørt sig om mulighederne for forlængelse lejemål med fem år. Klubberne kunne derfor den 1. april overtage hallen.

Forlængelsen af lejemålet skulle senere vise sig at blive næste store kamp for bowlerne. I starten af 1974 søgte bowlerne Tivoliland om forlængelse af lejemålet, men fik afslag.

Lejerne af den lukkede del af bowlinghallen havde ved indflytningen fået tilsagn om overtagelse af samtlige lejemål i bygningen, efterhånden som øvrige lejemål udløb. Allerede få dage efter afslaget henvendte bowlerne sig til byens borgmester, Marius Andersen. Borgmesteren forstod bowlernes kvaler og var stærk medvirkende til at bowlerne fandt en løsning.

I Nørresundby var der projekteret en idrætshal til Løvvangskolen. Ved borgmesterens hjælp blev dette projekt udvidet til også at omfatte både en kælder og en sidebygning.

Bowlernes nye hjemmebane var fundet, og i 1976 kunne Karolinelund Bowlinghal holde flyttedag. I forbindelse med flytningen blev baneantallet udvidet fra 12 til 20 baner.

I midten af februar 1976 var de 8 nye baner klar til brug, alt imens de 12 baner i Karolinelund blev flyttet til Nørresundby.

Den 8. april 1976 var datoen for den officielle åbning af Løvvang Bowling Center, som bowlernes nye hjemmebane nu hedder.

Åbning af Løvvang Bowling Center
Foto fra en festlig indvielse af Løvvang Bowling Center (1976)

I 1982 blev de 20 baner forøget med 4 til i alt 24 baner. Her foretog "den selvejende institution Aalborg Bowlinghal indkøb i forbindelse med lukning af Globetrotter Hotels Bowlinghal

Forøgelse til 24 baner
Foto af Løvvang nu med 24 baner (1982)

I 1990 gjorde ny teknologi sit indtog i Løvvang. Hallen blev udstyret med automatisk scoreanlæg så man ikke længere skulle bruge tid på selv at skrive.

Automatisk scoresystem
Foto af Løvvang med Accu Score (1990)

1996 kom den næste udvidelse som forøgede baneantallet med 6 baner, samt en væsentlig forøgelse af omklædningsrum og mødelokaler.

Med 30 baner overtog hallen samtidig benævnelsen ’Danmarks største bowlinghal’, en status, som den også har nu, hvor der er rundet et årtusindskifte

Udvidelse til 30 baner
Foto af Løvvang efter udvidelse til 30 baner (1996)

I december 1997 fik kørestolsbrugere også mulighed for at spille bowling i Løvvang Bowling Center. En ny flot hovedindgang, der kan ses fra vejen, afløste den tidligere noget diskrete indgang, og der blev i den forbindelse bygget en elevator.

Ny hovedindgang
Med ny indgang og elevator rig mulighed for handicapbowling (1997)