Fyns Bowling Union


Fynske mestre


I maj 2015 blev der vedtaget en ny struktur i Danmarks Bowling Forbund der betyder, at unionerne nedlægges.

Unionerne har i over 50 år været en vigtig brik i dansk bowling, og udvalget bag bowleren.dk har ønsket at bevare historikken omkring mestre.


Klubhistorik


Den 22. juni 1967 blev Fyens Bowling Union oprettet som selvstændig union, tidligere havde unionen været en del af Fyens Kegle- og Bowlingunion, som har eksisteret siden 1940. I 1963 blev der på Blommenslyst Kro nær Odense åbnet 2 “rigtige” bowlingbaner med snoretræk og den første bowlingklub blev stiftet d. 21. oktober 1963. Klubbens navn var naturligt nok Brasilia. Siden har der eksisteret over 40 klubber under Fyens Bowling Union.


Formænd gennem tiden


Under dette menupunkt findes en fortegnelse over formænd i Fyns Bowling Union.


FBU Love


Læs Fyns Bowling Unions love fra 2009 nedenfor

Ranglister


Fyns Bowling Union udgav halvårlige ranglister indeholdende den pågældende halvsæsons snit for alle licensende spiller på Fyn.