JBU-Bowleren


JBU-Bowleren

Udgiver: Jydsk Bowling Union

Formål: Obligatorisk medlemsblad for Jydsk Bowling Union. Bladets format er A5
Samlingen er komplet og består af 73 blade fordelt over 7 årgange
JBU-Bowleren blev i 1972 afløst af et landsblad med Dansk Bowling Forbund som udgiver.