Nyhedsbrevet Spares


Nyhedsbrevet Spares

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

Formål: Medlemsblad for Danmarks Bowling Forbund, ej obligatorisk.
Sidens beholdning omfatter 20 numre fordelt over 4 årgange.
Udgivelsesperioden er ukendt.