Ungdomsbowleren


Ungdomsbowleren

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

Formål: Medlemsblad for Danmarks Bowling Forbund, ej obligatorisk.
Sidens beholdning omfatter 12 numre fordelt over 2 årgange.
Første nummer af Ungdomsbowleren udkom januar 1980.