Ungdomsinfo


Ungdomsinfo

Udgiver: Danmarks Bowling Forbund

Formål: Medlemsblad for Danmarks Bowling Forbund, ej obligatorisk.
Sidens beholdning omfatter 13 numre fordelt over 6 årgange.
Udgivelsesperioden er ukendt