Den selvejende institution

Bowlinghallen Viborg

Af Johannes Jørgensen


Et lille tilbageblik over de vigtigste og mest afgørende udviklingstrin af bowlinghallen og bowlingsporten i Viborg.

Royal Bowling

Det startede 25. marts 1969, hvor de første 8 baner var gjort klar til spil. Det var en privatejet hal, som skulle til at fungere både sportslig og økonomisk – det var spændende, både for os spillere og for de ejere, som havde lavet en investering i projektet.


Foto af hallen og cafeteriaet kort tid efter åbningen 25.marts 1969

Heldigvis blev der, for os bowlere, et rigtig godt samarbejde med hr. og fru Franzen, som var de første ansvarlige ledere af Royal Bowling. Vi fik hurtigt opbygget et godt klubliv med dygtige ledere, som både sportslig og organisatorisk blev aktiveret lokalt og i JBwU / DBwF. Der var heldigvis stor interesse for bowling i Viborg. I 1972 var der 7 aktive klubber i Viborg Kredsen.

Viborg Bowling Center

I 1974 blev Preben Carlsen leder af Royal Bowling. Han kom med nye tanker og ideer. Det skulle nu ikke længere hedde Royal Bowling, men Viborg Bowling Center. Men det blev 4 spændende år med Preben Carlsen som leder. Bowlingspillerne var ikke helt tilfredse med tingene og ønskede bedre muligheder for udvikling af bowlingsporten.

I 1978 blev Erik Bloch leder af Viborg Bowling Center. Han havde heldigvis stor forståelse for bowlingsportens udvikling og ønsker. Der blev gjort meget, der var positiv for os bowlere, men vi var nok lidt (meget) vanskelige at gøre tilfredse.

Allerede i 1980 opstod de første tanker om, at bowlingklubberne selv skulle stå for driften af bowlingbanerne. Klubberne havde vokset sig store og skulle den positive udvikling fortsætte måtte der udvides med 4 eller 6 baner. Men ejerne af Viborg Bowling Center kunne ikke overbevises om, at det økonomisk kunne svare sig at udvide med flere baner.

Bowlinghallen Viborg

I 1982 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle afprøve forskellige muligheder for at bowlingklubberne selv skulle stå for driften af bowlingbanerne. Det blev til mange og svære forhandlinger med ejerne Andersen & Langfeldt og med Viborg Kommune og De Samvirkende Idrætsklubber i Viborg.

Men endelig faldt det hele på plads. Handelen blev afsluttet og papirer underskrevet, således at "Den Selvejende Institution Bowlinghallen Viborg" kunne overtage driften af banerne fra 1. februar 1986.I 1986 overtager bowlerne i Viborg bowlinghallen.
Til venstre ses et udsnit af banerne kort tid før en gruppe, på frivillig basis, går i gang med at renovere banerne.
Til højre ses renoveringen af banerne.


Det blev en spændende periode der ventede forude. Mange opgaver og ulønnede vagter skulle fordeles til klubmedlemmer. Der var kun beregnet løn til én fuldtidsansat, så der var mange aftentimer, der skulle dækkes ind af frivillige ulønnede bowlere. Men heldigvis var der stor interesse for at hjælpe med de forskellige opgaver.

I 1988 blev der installeret computer og monitor ved alle 8 baner - et halvautomatisk system, som virkede perfekt, hvis man trykkede på de rigtige taster. Men det var faktisk et krav fra JBwU/DBwF, at vi fik et scoresystem, hvis vi ville afvikle nogle af deres arrangementer.

Næste skridt var køb af yderligere 4 eller 6 baner, som vi tydeligvis havde stor behov for - også for at kunne afholde mesterskabsstævner, som var arrangeret af JBwU/DBwF. Der blev indhentet tilbud på 4/6 baner, renovering af de eksisterende 8 baner, nyt scoresystem, samt nyt siddearrangement til alle baner. Det var rigtig mange penge, som skulle fremskaffes. Det blev igen til mange møder med forskellige instanser, hvor alle muligheder blev afprøvet.

Endelig i starten af 1993 fik vi økonomien på plads, som gjorde det muligt at udvide til 14 baner.
Vi modtog flere tilbud og endte med at lave kontrakt med LM Bowling, Odense, som var agent for "HEDDON" i Florida - om levering og installering af 6 brugte Brunswick A2 maskiner og brugte baner, samt renovering af vores 8 baner og nyt fuldautomatisk scoresystem. HEDDON var nye på markedet i Skandinavien. De gav os et meget favorabelt tilbud i forhold til deres konkurrenter.
Men hvem var "HEDDON"? Så inden vi indgik en endelig aftale, blev der arrangeret en tur til Florida, således at vi selv kunne se og udvælge de maskiner og baner vi ville have leveret og samtidig se nogle af de bowlinghaller de havde renoveret i USA. Turen overbeviste os om, at vi kunne indgå aftalen med HEDDON. Alt blev lovet installeret og klar til spil 1. juli 1993 - og det lykkedes næsten.

Med udvidelse til 14 baner blev det nødvendig med mere lønnet personale. Det var en nødvendig omkostning, hvis det hele skulle fungere. Det var fortrinsvis bowlingspillere, der blev ansat til at servicere kunderne.

I 2006 blev der lagt laminat på alle baner. Udover god almindelig vedligeholdelse, er der ikke siden sket de store investeringer i Bowlinghallen Viborg.

Cafeteriet er stadig privatejet, men der er heldigvis et godt samarbejde - både i det daglige, og når der er sportslige arrangementer i hallen.

Fra vi overtog driften af bowlinghallen i 1986, har vores mission været, at skabe de bedst mulige rammer for den organiserede bowling i Viborg og for de øvrige faste brugere i hallen, og denne mission har fortsat vores fulde bevågenhed - her knap 30 år efter.